Honkakosken Kylä

Tämä on vireä Pomarkun kuntaan kylä 38 km Porista koiliseen kantatie 23:n eli "Taidetien" varrella. Talouksia kylässä on n. 120 ja asukkaita yli 300. Maasto on vaihtelevaa,osin kumpuilevaakin. Kylän läpi virtaa Leväsjoki.

Asukkaiden ikärakenne kylässä on työikäiseen väestöön painottuva eroten siis tyypillisistä maalaiskylistä. Elinkeinorakenne on myös monipuolinen aina yrittäjistä karjatiloihin. Kylässä on oma 2-opettajainen koulu, jossa on n. 30 oppilasta.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana kylään on asettunut paluumuuttajien ohella uusiakin asukkaita. Yhditystoiminta kylässämme on myös vireää; tästä osoituksena urheilukentän uusi huoltorakennus ja kylällemme vast´ikään laadittu Mer-Sii-Poku-hankkeeseen liittyvä kyläsuunnitelma.

Honkakoskella on hyvä asua ja elää. Toivomme teidänkin viihtyvän kylässämme. Tervetuloa Honkakoskelle!

Päivi Rouhelo, pj.
Honkakosken kylätoimikunta